Image

Het eerste project van CPO Hoogwoud wordt opgestart.

Net zoals veel kleine dorpen op het platteland neemt in Hoogwoud het aantal ouderen toe en het aantal jongeren af. Jonge starters willen graag in Hoogwoud blijven wonen, maar maken geen kans op een woning doordat deze te duur zijn. Het verenigingsleven en het aantal leerlingen op de basisschool is de afgelopen jaren afgenomen. CPO Hoogwoud wil met het bouwen van onder andere starterswoningen het voor jongeren mogelijk maken een huis te kunnen kopen, wat een stimulans is voor de leefbaarheid van het dorp. De starterswoningen willen wij realiseren op de kavel achter Herenweg 48 te Hoogwoud. De principeaanvraag voor deze woningen is ingediend bij de gemeente. Daarnaast willen wij 10 appartementen ontwikkelen voor ouderen (55+) in het centrum van het dorp. Hiervoor is nu het eerste plan in voorbereiding. Het betreft 10 appartementen aan de Herenweg 50-52 te Hoogwoud. Aan de straatzijde wordt een stolpwoning gerealiseerd, zodat het straatbeeld in stand blijft met de rij stolpen aan de Herenweg.

Op deze website vindt u alle informatie over de 11 starterswoningen en de uitgangspunten voor de 10 appartementen.
De woningplattegronden, de gevels, technische omschrijving en prijzen.
Ook de procedure voor het aanmelden, de financieringstoets en verklaring, de toewijzing, loting en planning.

Copyright CPO Hoogwoud 2023