Spoorboekje

tot en met 31 december 2023
Via contactformulier interesse tonen in de te realiseren woningen en appartementen
20 november 2023
Website online met alle informatie (plattegronden, prijzen en aanmeldprocedure)
24 november 2023
Informatieavond voor geïnteresseerden in de Lindehof
1 december tot 29 februari 2024
Aanmelden en betalen € 500 inschrijfgeld
tot 15 maart 2024
Verstrekken door CPO bestuur van schriftelijk bewijs van inschrijving
Na ontvangst van onherroepelijke
omgevingsvergunning (medio 2024)
Loting en toewijzing door CPO bestuur onder notarieel toezicht
Na toewijzing
Tekenen Koop-aannemingsovereenkomsten en Meer-Minderwerk
Verwachting 2de helft 2024
Start bouw

SPOORBOEKJE APPARTEMENTEN VOOR OUDEREN volgt in een later stadium


Het bestuur van CPO Hoogwoud bestaat uit:

Cees Verhage - voorzitter

Kees Ursem - penningmeester

Wil Mens - secretaris

De akte van oprichting c.q. statuten van Stichting CPO Hoogwoud kunt u hier nalezen. Hierin is ook informatie opgenomen over de toewijzing en loting.

Deze site is zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen geen juridische rechten worden ontleend.

Het kopiëren van de inhoud ervan is niet toegestaan.

Copyright CPO Hoogwoud 2023