Loting

Loting (artikel 15)

Per ontwikkelingsfase is een beperkt aantal bouwnummers beschikbaar, welke bouwnummers per loting zullen worden toegewezen.
1. Loting vindt plaats door het CPO bestuur dan wel een door het bestuur aangewezen derde, onder notarieel toezicht.
2. Het bestuur organiseert een loting waaraan alle deelnemers die door het bestuur zijn toegelaten op naam na legitimatie mogen deelnemen.
3. Uitsluitend deelnemers van een Inschrijfbewijs worden - na legitimatie - toegelaten bij de loting.
4. De lotingsprocedure start met een loting om de keuze volgorde te bepalen. Deze vindt afzonderlijk plaats voor starters en voor senioren en daarna - indien dit voor het project van toepassing is - voor andere deelnemers per toewijzingscategorie. Kortom eerst tussen starters met toewijzingscategorie A, vervolgens tussen starters met toewijzingscategorie B en als laatste tussen starters met toewijzingscategorie C, alsmede eerst tussen senioren met toewijzingscategorie A, vervolgens tussen senioren met toewijzingscategorie B en als laatste tussen senioren met toewijzingscategorie C.
5. Door de loting ontstaat een numerieke volgorde tussen alle deelnemers die in een lijst wordt vastgelegd. Deze rangordelijst stelt het bestuur in aanwezigheid van de deelnemers vast. De volgorde is op naam en niet uitwisselbaar of overdraagbaar. Het resultaat is dat de starters uit categorie A de eerste keuze hebben ten aanzien van de starterswoningen, dan de starters uit categorie B en als laatste de starters uit categorie C.
In numerieke volgorde:
a. Starters uit toewijzingscategorie A
b. Starters uit toewijzingscategorie B
c. Starters uit toewijzingscategorie C
Daarnaast hebben de senioren uit categorie A de eerste keuze ten aanzien van de seniorenwoningen, dan de senioren uit categorie B en als laatste de senioren uit categorie C.
In numerieke volgorde:
a. Senioren uit toewijzingscategorie A
b. Senioren uit toewijzingscategorie B
c. Senioren uit toewijzingscategorie C
6. Vervolgens wordt per soort woningen de deelnemer met het nummer één (1) van de rangordelijst uitgenodigd tot het kiezen van een bouwnummer.
7. Een starter kan, indien dit op het Inschrijfbewijs is vermeld en de Financieringsverklaring toereikend is, een starterswoning kiezen.
8. Een senior kan, tenzij er nog een ander soort project wordt voorbereid, uitsluitend kiezen uit seniorenwoningen.
9. De keuze door een deelnemer kan alleen plaatsvinden uit bouwnummers die op het Inschrijfbewijs dat door het bestuur is verstrekt zijn vermeld.
10. Na deze keuze is dit bouwnummer aan deze deelnemer toegewezen en dat wordt op de kavelkaart gemarkeerd. De deelnemer heeft dan de status van aspirant-koper. Vervolgens krijgt (per soort woningen) de deelnemer met nummer twee (2) de keuze, etcetera.
11. Als een deelnemer, als hij aan de beurt is, geen keuze wil of kan maken uit de overgebleven bouwnummers kan hij passen en komt hij op de reservelijst voor deze fase. De eerste die past is de eerste reserve, etcetera.
12. Bij meer deelnemers dan beschikbare bouwnummers wordt voor iedere soort woningen afzonderlijk de loting voortgezet om de volledige volgorde en samenstelling van de reservelijst te bepalen.

Copyright CPO Hoogwoud 2023